Palenie flagi ― gdzie jest język?

Profesja prawnicza to głębia wyrafinowanego szczegółu, którą SĄD NAJWYŻSZY ma biegłość aby nieugięcie deliberować.

 

Stany Zjednoczone przeciwko Eichmanowi, Stany Zjednoczone przeciwko Haggertiemu, Texas przeciwko Johnsonowi: we wszystkich tych sprawach argumentowano wolnością mowy pod Pierwszą Poprawką. Poprawka ta mówi, Kongres nie będzie tworzyć praw ograniczających Wolność Mowy, czy Prasy.

 

 

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Eichmana mówi:

„Zainteresowanie rządu w zachowaniu flagi jako symbolu nie przeważyło ponad prawem jednostki aby owemu symbolowi uwłaczać poprzez zachowanie eskpresywne.”

 

Jakie jest znaczenie flagi narodowej? Symbolizuje ona: kraj, ludzi, oraz język, tutaj amerykański angielski. Flaga nie koreluje jedynie z władzami.

flag-associations-2

Nawet jeżeli się nikogo wokół nie lubi, raczej by się żyło w namiocie, samemu szyło ubrania, a dla jedzenia polowało ― a to wszystko aby uwolnić się od amerykańskiego kapitalizmu ― bezsens palenia flagi poraża, jak pomyśleć o przyczynie i skutku.

 

Nigdy nie byłoby Konstytucji ― co za tym idzie, Poprawek ― bez ludzi którzy walczyli o amerykańską wolność, także w FORCIE McHENRY, o czym mówi AMERYKAŃSKI HYMN NARODOWY. Flaga nadal ich symbolizuje.

flag-associations-3

Dalej, czy możemy mieć spalenie za akt mowny? Czy powstaje choćby DŹWIĘK MOWY, jeżeli człowiek siedzi cicho przy obozowym ognisku, ogrzewając dłonie? Czy z płomienia wyłania się językowa zawartość, odręcznie czy drukiem? Czy trzask i syk drewna tworzą ZWROTKI, TETRASTYCHY, EPODY? Czy usłyszelibyśmy ANAKRUZĘ?

 

Narodowa flaga symbolizuje język kraju, w stanie do-dnia i całościowo, uważam więc poprzedzające skojarzenia za rozsądne. Flaga symbolizuje język także niepalona, ale językiem nie jest.

 

Pierwsza Poprawka mówi, że ludzie mają prawo do wolności mowy. Poprawka ta nie mówi, * „Kongres nie będzie tworzyć praw ograniczających zachowanie ekspresywne w skojarzeniu z mową i językiem…” Na szczęście: ludzkie zachowania ekspresywne to bardzo szerokie spektrum, część którego przynależy pod kontrolę prawnych opiekunów, a językiem nie jest wcale.

 

Jednakowoż, nie wspieram pojęcia „desekracji flagi”. Słówko desekracja sugeruje nadużycie na świętości. Myślę, że flagi są dla ludzi. Można jednak przecież prawnie zakreślić zachowania z użyciem flagi, bez powoływania się na świętość.

 

Konkludując, nie popieram werdyktu Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, iż z czasem rozwinięta zostanie legislacja rozróżniająca między fizycznymi i obelżywymi zachowaniami a językiem i mową, jak również dozwoli się symbole narodowe w ręce narodu: o narodowych manierach względem narodowej flagi powinno zdecydować powszechne głosowanie.

 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych przewiduje (pol. art. III, dział 2, paragraf (§) 2 | ang. art. III, § 2, cl. 2.): Sąd Najwyższy będzie mieć jurysdykcję apelacyjną, wedle prawa i praktyki, a za takowymi wyjątkami oraz wedle takowych przepisów jak Kongres wyznaczy. Osoby które już zostały osądzone, ex post facto oczywiście cierpieć by nie musiały, gdyby Poprawka lub przepis nie dawały już w przyszłości przyzwolenia na palenie Flagi w ramach ekspresji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *